Tay Nguyen Journal of Science is a multidisciplinary journal. Our vision is to build a platform to share academic and research findings in the fields of Natural Sciences, Agriculture, Technology, Health, Education, Social Sciences, and Humanities.  We look forward to receiving the attention of readers and scientists, national and international, to develop the Journal jointly.

T. 17 S. 61 (2023): Tạp chí Khoa học Tây Nguyên (TNJoS)

Đã Xuất bản: 31-08-2023

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mượn trả tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Lành, Trương Hải, Trần Thị Lê Vân
Ngày nhận: 05-04-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Quy trình mượn trả là bài toán cơ bản của thư viện nói chung và thủ thư nói riêng. Với việc quản lý mượn trả bằng thủ công như thời gian trước đã gặp nhiều trở ngại trong công việc mượn trả cơ bản, gây khó khăn cho công việc thống kê, theo dõi và quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý mượn trả tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên đã là một công cụ hỗ trợ cho thư viện...

Nghiên cứu khả năng nhân giống, sinh trưởng và tích lũy hợp chất kinsenoside của cây lan kim tuyến Anoectochilus roxburghii (wall.) Lindl. ở điều kiện ex vitro

Tác giả: Võ Tấn Hưng, Phan Xuân Huyên
Ngày nhận: 26-12-2022 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall) Lindl.) là một trong những loài thảo dược quý và tốt cho sức khỏe của con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu khả năng nhân giống ex vitro, sự sinh trưởng của cây và đánh giá sự tích lũy hợp chất kinsenoside của cây Lan kim tuyến cấy mô trong điều kiện nuôi trồng nhân tạo. Kết quả cho thấy, nồng độ của NAA từ 0 - 1.000 ppm đều phù...

Ổn định tiệm cận của tập giả giá của các thành phần thuần nhất của môđun phân bậc

Tác giả: Phạm Hữu Khánh
Ngày nhận: 08-07-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Cho  $$\Re =\underset{n\ge 0}{\mathop{\oplus }}\,{{R}_{n}}$$ là một đại số phân bậc chuẩn hữu hạn sinh trên $${{R}_{0}}=R$$ , trong đó ( R,m) là vành Noether địa phương với iđêan cực đại m và $$\mathfrak{M}=\underset{n\ge 0}{\mathop{\oplus }}\,{{M}_{n}}$$ là $$\Re -$$ môđun phân bậc hữu hạn sinh. Trong bài báo này chúng tôi chỉ ra rằng, với mọi số nguyên $$i\ge 0$$, tập hợp $${{\left(...

Symmetrized (p,h)-convexity and some Hermite-Hadamard-type inequalities

Tác giả: Lê Bá Thông
Ngày nhận: 21-05-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: This paper introduces symmetrized (p,h)- convex functions and establishes some Hermite-Hadamard-type inequalities for the new class of functions.

Khảo sát một số chỉ tiêu huyết học và triệu chứng ở chó nhiễm Babesia spp.

Tác giả: Lương Huỳnh Việt Thắng, Võ Thị Bảo Trân
Ngày nhận: 03-04-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Phân tích một số chỉ tiêu huyết học máu của 106 chó nhiễm Babesia spp. tại trạm xá Thú y trường Đại học Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn chó nhiễm Babesia spp. giảm hồng cầu là dấu hiệu đặc trưng giúp chẩn đoán, xác định chó nhiễm Babesia spp. Số lượng hồng cầu thấp (78,30%), lượng hemoglobin thấp (66,04%) và lượng tiểu cầu giảm (73,58%), bạch cầu tăng (61,32%). Khi đánh giá...

Ảnh hưởng của than sinh học từ vỏ quả cà phê đến sinh trưởng và phát triển cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre var. robusta) giai đoạn kinh doanh

Tác giả: Đỗ Thị Kiều An, Trình Công Huyền Vy, Phạm Thị Quỳnh Hoa
Ngày nhận: 14-02-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Than sinh học (TSH) là một vật liệu hữu cơ giàu carbon được biết đến là một vật liệu có khả năng cải thiện sức khỏe của đất canh tác, sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của nhiều loại cây trồng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của lượng TSH sản xuất từ vỏ quả cà phê đến lý, hóa và sinh tính đất trồng cà phê vối cũng như đến sinh trưởng, phát triển, năng suất...

Đánh giá khả năng nhiễm nấm bệnh và tuyến trùng của một số giống hồ tiêu trong điều kiện nhà lưới

Tác giả: Ngô Đăng Duyên, Trần Thị Phượng, Trang Thị Nguyệt Quế
Ngày nhận: 08-05-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên năm giống hồ tiêu bao gồm giống hồ tiêu Vĩnh Linh, giống hồ tiêu Ấn Độ, giống hồ tiêu Trâu, giống hồ tiêu Lộc Ninh và giống hồ tiêu Sẻ với mục tiêu là khảo nghiệm, đánh giá giống hồ tiêu có khả năng chống chịu nấm bệnh và tuyến trùng trong điều kiện nhà lưới, trồng trên đất nhiễm bệnh và bổ sung nguồn bệnh. Thử nghiệm trong nhà lưới cho thấy so với giống hồ tiêu...

Effect of rice straw and its decomposed material on immobilization of cadmium in red soil by biochar

Tác giả: Trần Thị Biên Thùy, Hu Hong Qing
Ngày nhận: 30-03-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: To effectively utilize agricultural wastes for soil cadmium immobilization has become hot topic of environmental science. This study examined the effect of rice straw (RS) and its decomposed product (DRS) on immobilization of Cd by rice straw biochar (BC). Results showed that, among all biochar treatments at the 3% application rate, the soil pH and organic matter content significantly...

Hiện trạng sản xuất cây dược liệu tại vùng Nam Trung Bộ

Tác giả: Đinh Quốc Việt, Lê Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Nga, Phan Thị Thùy Trang, Phan Thị Diệu, Nguyễn Trí Quốc, Nguyễn Thị Phương Lệ Chi, Nguyễn Thị Bích Hường
Ngày nhận: 04-05-2023 / Ngày xuất bản: 19-11-2023
Tóm tắt: Vùng Nam Trung Bộ có những thuận lợi nhất định về khí hậu, đất đai thổ nhưỡng nên phù hợp với nhiều loại cây dược liệu, phù hợp hình thành vùng dược liệu trọng điểm. Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay tại vùng Nam Trung Bộ đang tập trung phát triển các cây dược liệu thế mạnh như Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f.), Ba kích (Morinda...

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính chống oxy hóa của cây cà đắng (Solanum incanum) tại Đắk Lắk

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm, Lê Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Hồng
Ngày nhận: 14-04-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Cây Cà đắng (Solanum incanum L. Solanaceae) được trồng và mọc hoang nhiều nơi ở Đắk Lắk, được đồng bào Êđê dùng làm thực phẩm và làm thuốc, tuy nhiên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Nhằm làm rõ hơn các đặc điểm về mặt thực vật và nâng cao giá trị sử dụng của loài cây này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài nghiên cứu đặc điểm hình thái, vi học và hoạt tính chống oxy hóa của loài Cà đắng thu hái...

Lan kim tuyến (Anoectochilus): nhân giống, nuôi trồng, hoạt tính sinh học và tiềm năng ứng dụng

Tác giả: Hoàng Duy Vũ, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Trương Phương Thảo, Phan Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Tịnh
Ngày nhận: 10-05-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: Lan kim tuyến là loài cây thuốc quý được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng và khai thác trong đó có Việt Nam. Hiện nay có rất nhiều công bố nghiên cứu liên quan đến vi nhân giống, nuôi trồng, phân tích hàm lượng hợp chất thứ cấp và tiềm năng ứng dụng từ nhiều loài Lan kim tuyến khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp, cập nhật các thông tin về các điều kiện tối ưu trong quá trình...

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận dạy học vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tác giả: Vũ Minh Chiến, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Quỳnh Như
Ngày nhận: 19-12-2022 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Trong bối cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang được thực hiện ở cấp tiểu học, những lý luận dạy học mới trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần được vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn dạy học ở bậc tiểu học. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 250 giáo viên dạy học các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột,...

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Hà Hồng Anh, Đỗ Xuân Việt
Ngày nhận: 07-06-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: Hiện nay có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào được thực hiện tại trường Đại học Tây Nguyên. Sử dụng phương pháp điều tra đối với 250 sinh viên ngành Kế toán tại Trường, bài báo xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định học Kế toán tại trường Đại học Tây Nguyên với mức độ tác động lần lượt là:...

Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên

Tác giả: Lê Thế Phiệt, Võ Xuân Hội
Ngày nhận: 11-07-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: Kết quả khảo sát 380 doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên đã ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp và còn rất nhiều rào cản trong chuyển đổi số. Bài viết đã đề xuất các giải...

Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

Tác giả: Nguyễn Thanh Trúc, Võ Xuân Hội, Huỳnh Thị Nga, Vũ Trinh Vương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày nhận: 09-06-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Dựa trên các số liệu thứ cấp thu thập được và số liệu khảo sát từ 400 mẫu từ cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, bài viết này tập trung (i) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát trển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và (ii) đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới. Kết quả nghiên...

Thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông

Tác giả: Vũ Trinh Vương, Ao Xuân Hoà, Châu Thị Đào
Ngày nhận: 26-04-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông. Phương pháp thống kê được sử dụng để mô tả tình hình giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông dựa trên kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo các giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 cũng như thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả cho thấy, số...

Tác động của chương trình 135 đến sinh kế người đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiên, Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Trần Thị Trinh
Ngày nhận: 16-02-2023 / Ngày xuất bản: 30-08-2023
Tóm tắt: Chương trình mục tiêu quốc gia 135 giai đoạn IV (2016 - 2020) đã mang lại hiệu quả cải thiện sinh kế cho hộ DTTS tại huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai. Thông qua kết quả phỏng vấn 100 hộ DTTS nằm trong vùng hưởng thụ của chương trình, nghiên cứu đã thực hiện kiểm định so sánh khác biệt trung bình trước và sau khi có chương trình 135 giai đoạn IV về 5 nguồn vốn sinh kế: nguồn vốn tự nhiên, nguồn vốn...

Đặc điểm từ láy trong tập truyện ngắn “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh

Tác giả: Đoàn Tiến Dũng
Ngày nhận: 23-06-2023 / Ngày xuất bản: 31-08-2023
Tóm tắt: Từ láy là một phương thức cấu tạo từ quan trọng, giúp sản sinh ra khối lượng từ khá lớn bổ sung vào kho từ vựng tiếng Việt. Từ láy có thể được coi là mảng từ vựng thể hiện rõ nhất đóng góp của hình thức ngữ âm tiếng Việt trong việc biểu lộ tư tưởng tình cảm của nhà văn khi sử dụng ngôn ngữ. Tác dụng của từ láy là mô tả, nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng của con người. Đối với các sự vật, hiện...
Xem Tất cả Các số