Hội đồng biên tập

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

GS.TS. Nguyễn Anh Dũng Viện CNSH&MT Chủ tịch hội đồng

2

GS.TS. San-Lang Wang Đại học Tamkang, Đài Loan Ủy viên

3

GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy viên

4

GS.TS. Trương Bá Thanh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Ủy viên

5

GS.TS. Lê Đức Ngoan Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế Ủy viên

6

GS.TS. Đinh Quang Khiếu Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Ủy viên

7

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột Ủy viên

8

PGS.TS. Đặng Hà Việt Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch Ủy viên

9

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên

10

PGS.TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Tây Nguyên Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên Trường Đại học Tây Nguyên Ủy viên

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương Trường Đại học Tây Nguyên Ủy viên

13

PGS.TS. Trần Quang Hạnh Trường Đại học Tây Nguyên Ủy viên

14

PGS.TS. Phan Văn Trọng Trường Đại học Tây Nguyên Ủy viên