Thiết kế phản ứng one-step multiplex (RT)- PCR trong chẩn đoán một số bệnh hô hấp do virus trên chó

Main Article Content

Thiết kế phản ứng one-step multiplex (RT)- PCR trong chẩn đoán một số bệnh hô hấp do virus trên chó

Tác giả

Đào Huyền Trân
Nguyễn Thị Lan Anh
Phạm Công Uẩn
Đinh Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Phạm Nhã Quân
Tô Mỹ Quyên
Châu Thị Huyền Trang
Nguyễn Thanh Lãm

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01/2022 – 12/2022 nhằm xây dựng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR chẩn đoán một số bệnh hô hấp do virus trên chó. Nghiên cứu đã thu thập 15 mẫu dịch ngoáy mũi từ những chó có triệu chứng nghi bị bệnh đường hô hấp như ho, chảy nước mắt, nước mũi tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang để tiến hành xét nghiệm chẩn đoán sự hiện diện của canine adenovirus type 2 (CAV-2), canine distemper virus (CDV) và canine parainfluenza virus (CPIV) bằng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR. Kết quả nghiên cứu đã thiết kế thành công các cặp mồi đặc hiệu chẩn đoán CAV-2, CDV và CPIV lần lượt là 135F/1366R, 132F/866R, 359F/1407R và hiệu chỉnh chu trình nhiệt cho phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR. Kết quả khuếch đại từ phản ứng PCR đồng thời và phân biệt các trình tự gene của CAV-2, CDV và CPIV có kích thước lần lượt là 1.231, 734 và 1.048 bp. Số mẫu dương tính với CAV-2, CDV và CPIV lần lượt là 10/15, 11/15 và 13/15 mẫu xét nghiệm. Nghiên cứu đã thành công xây dựng phản ứng one-step multiplex (RT)-PCR nhằm góp phần chẩn đoán nhanh, chính xác và phân biệt các tác nhân virus gây bệnh hô hấp trên chó.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Đào Huyền Trân

Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thị Lan Anh

Khoa Thú y - Chăn nuôi, Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech).

Phạm Công Uẩn

Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Đại học Kiên Giang.

Đinh Nguyễn Lan Phương

Công ty Thương mại và Dịch vụ Phát triển Tiến Thắng.

Nguyễn Phạm Nhã Quân

Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.

Tô Mỹ Quyên

Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.

Châu Thị Huyền Trang

Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Thanh Lãm

Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thanh Lãm, ĐT: 0939468525; Email: ntlam@ctu.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

  • Deng, X., & et al. (2018). A multiplex PCR method for the simultaneous detection of three viruses associated with canine viral enteric infections. Archives of Virology, 163(8):2133-2138
  • Erles, K., & et al. (2004). Longitudinal study of viruses associated with canine infectious respiratory disease. Journal of Clinical Microbiology, 42(10):4524-4529
  • Hao, X., & et al. (2019). Multiplex PCR methods for detection of several viruses associated with canine respiratory and enteric diseases. PloS One, 14(3):e0213295
  • Mitchell, J. A., & et al. (2017). European surveillance of emerging pathogens associated with canine infectious respiratory disease. Veterinary Microbiology, 212:31-38
  • Posuwan, N., & et al. (2010). Prevalence of respiratory viruses isolated from dogs in Thailand during 2008–2009. Asian Biomedicine, 4(4):563-569