Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thiết kế phản ứng one-step multiplex (RT)- PCR trong chẩn đoán một số bệnh hô hấp do virus trên chó Tải xuống Tải xuống PDF