Hiện trạng sản xuất cây dược liệu tại vùng Nam Trung Bộ

Main Article Content

Hiện trạng sản xuất cây dược liệu tại vùng Nam Trung Bộ

Tác giả

Đinh Quốc Việt
Lê Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Thanh Bình
Đỗ Thị Nga
Phan Thị Thùy Trang
Phan Thị Diệu
Nguyễn Trí Quốc
Nguyễn Thị Phương Lệ Chi
Nguyễn Thị Bích Hường

Tóm tắt

Vùng Nam Trung Bộ có những thuận lợi nhất định về khí hậu, đất đai thổ nhưỡng nên phù hợp với nhiều loại cây dược liệu, phù hợp hình thành vùng dược liệu trọng điểm. Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay tại vùng Nam Trung Bộ đang tập trung phát triển các cây dược liệu thế mạnh như Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f.), Ba kích (Morinda officinalis How.), Quế (Cinnamomum cassia (L.) J.Presl.), Sa nhân (Amomum villosum Lour/ Amomum longiligulare T.L.Wu.), Xáo tam phân (Paranignya Trimera ( Olivv) Guillaum), Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schumach and Thonn), rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) A. DC.), Nha Đam (Aloe vera L.),... Đồng thời, các cây dược liệu như Sâm bố chính (Abelmoschus Sagittifolius (Kurz) Merr.), Dây thìa canh (Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm.), Cà gai leo (Solanum procumbens Lour), Cỏ mực (Eclipta prostrata L.), Bồ hòn (Sapindus saponaria L), Bồ kết (Gleditsia australis F. B. Forbes & Hemsl),... cũng đang được quan tâm phát triển. Tuy nhiên, để phát triển dược liệu bền vững cần phải hình thành được ngành hàng hóa dược liệu, giải quyết triệt để vấn đề thu mua, chế biến và tiêu thụ dược liệu. Bên cạnh đó, xác định được loại cây dược liệu chính để quy hoạch phát triển và phải xây dựng được chuỗi sản xuất, tiêu thụ và chế biến bền vững.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nông nghiệp
Tiểu sử của Tác giả

Đinh Quốc Việt

Trường Đại học Quy Nhơn;
Tác giả liên hệ: Đinh Quốc Việt; ĐT: 0962632985; Email: dinhquocviet@qnu.edu.vn.

Lê Thị Cẩm Nhung

Trường Đại học Quy Nhơn

Nguyễn Thị Thanh Bình

Trường Đại học Quy Nhơn

Đỗ Thị Nga

Trường Đại học Quy Nhơn

Phan Thị Thùy Trang

Trường Đại học Quy Nhơn

Phan Thị Diệu

Trường Đại học Quy Nhơn

Nguyễn Trí Quốc

Trường Cao đẳng Công thương Miền trung

Nguyễn Thị Phương Lệ Chi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Bích Hường

Học viện Hậu cần

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Y tế (2019). Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/08/2019 của của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030.
 • Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (2023). Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021-2025.
 • Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa (2021). Báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng cả năm 2021.
 • Hương An (2022). Quảng Nam: Quy hoạch 15.000ha trồng sâm Ngọc Linh. Online: https://toquoc.vn/ quang-nam-quy-hoach-15000ha-trong-sam-ngoc-linh-20220802104554633.htm
 • Kiều Hằng (2023). Cơ hội nào cho ngành dược liệu Bình Thuận phát triển? Online: https://baobinhthuan. com.vn/co-hoi-nao-cho-nganh-duoc-lieu-binh-thuan-phat-trien-105891.html
 • Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi (2022). Tình hình sản xuất và chế biến cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 • Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định (2022). Tình hình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 • Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên (2022). Tình hình sản xuất và chế biến cây dược liệu đang trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 • Sở NN&PTNT Ninh Thuận (2022). Tình hình sản xuất và chế biến cây dược liệu đang trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 2022.
 • Thủ tướng Chính phủ (2013). Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
 • Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/3/2021 về việc Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Tuấn Vỹ (2022). Trung tâm công nghiệp dược liệu Quảng Nam. Online: https://diendandoanhnghiep.vn/ trung-tam-cong-nghiep-duoc-lieu-quang-nam-232291.html
 • UBND Huyện Mộ Đức (2022). Văn bản số 1451/UBND-NL của UBND Huyện Mộ Đức ngày 27-10- 2022 Về việc cung cấp thông tin tình hình sản xuất và chế biến cây dược liệu trồng trên địa bàn huyện Mộ Đức.
 • UBND tỉnh Ninh Thuận (2022). Kế hoạch số: 4497/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2022 về Kế hoạch Phát triển dược liệu tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
 • UBND tỉnh Quảng Nam (2018). Quyết định số: 301/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2018 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 • UBND tỉnh Quảng Nam (2019). Định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng, chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Số: 1174/QĐ-UBND, ngày 22/4/2019).
 • UBND tỉnh Quảng Nam (2021). Quyết định 2801/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển tại Quảng Nam
 • UBND tỉnh Quảng Ngãi (2019). Kế hoạch số 100/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2019, Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2019 về phát triển vùng chuyên canh sản xuất cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
 • Viện Dược liệu (2017). Danh lục cây thuốc Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học Việt Nam, 2017.
 • Vũ Thị Bích Hậu (2019). Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển tài nguyên dược liệu trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 8, 2019, 33-35.