Dầu từ hạt mắc ca (Macadamia integrifolia): thành phần dinh dưỡng, phương pháp tách chiết và tiềm năng ứng dụng

Main Article Content

Dầu từ hạt mắc ca (Macadamia integrifolia): thành phần dinh dưỡng, phương pháp tách chiết và tiềm năng ứng dụng

Tác giả

Nguyễn Thị Thoa
Phan Thanh Bình
Võ Thị Thùy Dung
Phạm Văn Thao
Trần Thị Thắm Hà
Nguyễn Thị Kim Oanh
Trần Văn Cường

Tóm tắt


Hạt mắc ca là thực phẩm giàu calo, giàu chất dinh dưỡng và chứa một số thành phần hoạt tính sinh học rất có lợi và giúp tăng cường sức khỏe. Trong bài tổng quan này chúng tôi tập trung làm rõ một số phương tách chiết dầu từ hạt mắc ca. Bài báo này cũng cập nhật các thông tin về đặc tính chất lượng dầu từ các phương pháp khai thác khác nhau cũng như những hiểu biết về giá trị dinh dưỡng cũng như các lợi ích đối với sức khỏe. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình trích ly, tách chiết dầu và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn dầu nguyên chất, không qua tinh luyện phù hợp với xu hướng sản xuất bền vững. Ngoài ra, việc chế biến và ứng dụng các sản phẩm từ dầu mắc ca cũng được tổng hợp. Với xu hướng tiêu thụ thực phẩm an toàn, thực phẩm xanh và thực phẩm chức năng gia tăng thời gian gần đây, đòi hỏi các nghiên cứu tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và ứng dụng dầu hạt mắc ca trong các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Thoa

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Phan Thanh Bình

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Võ Thị Thùy Dung

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Phạm Văn Thao

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Trần Thị Thắm Hà

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Nguyễn Thị Kim Oanh

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Trần Văn Cường

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747; Email: trancuong@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Thị Hương, Phạm Minh Tuấn & Lê Thị Thùy (2016). "Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Sấy Đến Chất Lượng Hạt Mắc Ca." Tạp Chí Công Thương số 8:259–65.
 • Nguyễn Văn Lợi (2016). "Xác Định Thành Phần Hóa Học Của Quả Mắc Ca Thu Hoạch ở Các Thời Điểm Khác Nhau." Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn số 22:78–82.
 • Nguyễn Văn Lợi (2017). "Xác Định Phương Pháp Tách Dầu Mắc Ca." Tạp Chí Công Nghiệp Hóa Chất số 5:37–41.
 • Nguyễn Văn Lợi (2018). "Xác Định Chỉ Tiêu Chất Lượng Của Dầu Mắc Ca." Tạp Chí Công Nghiệp Hóa Chất số 10:37–41.
 • Nguyễn Văn Minh & Đặng Văn Cương (2017). "Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng, Năng Suất và Hiệu Quả Kinh Tế Cây Mắc ca Trồng Trên Đất Bazan Tại Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông." Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Nông Nghiệp số 2:313–20.
 • Phạm Thế Trịnh (2018). "Hiệu Quả Trồng Mắc ca Xen Cà Phê Trên Đất Đỏ Bazan Tại Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk." Tạp Chí Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam số 5:21–29.
 • Phạm Thế Trịnh & Lê Trọng Yên (2019). "Hiệu Quả Các Mô Hình Sử Dụng Đất Trồng Mắc ca ở Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông." Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn số 1:137–45.
 • Dương Ngọc Tú, Hồ Văn Khánh, Lưu Đức Huy, Nguyễn Thị Diệp, Bùi Đức Trung & Vũ Thảo Chi (2019). "Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Hạt Mắc ca (Macadamia Integrifolia Maiden & Betche) Trồng Tại Lâm Đồng." Tạp Chí Dược Học số 514:16–19.
 • Akhtar, Naveed, Mahmood Ahmad, Asadullah Madni, and Malik Sattar Bakhsh (2006). "Evaluation of Basic Properties of Macadamia Nut Oil." Gomal University Journal of Research 22(February):21–27.
 • Aquino-Bolaños, Elia N., Laura Mapel-Velazco, Sandra T. Martín-del-Campo, José L. Chávez-Servia, Armando J. Martínez, and Iñigo Verdalet-Guzmán (2017). "Fatty Acids Profile of Oil from Nine Varieties of Macadamia Nut." International Journal of Food Properties 20(6):1262–69.
 • Bakry, Amr M., Shabbar Abbas, Barkat Ali, Hamid Majeed, Mohamed Y. Abouelwafa, Ahmed Mousa, and Li Liang (2016). "Microencapsulation of Oils: A Comprehensive Review of Benefits, Techniques, and Applications." Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 15(1):143–82.
 • Blin, X., and S. Guillard (2010). "Cosmetic Composition Comprising Macadamia Oil and a Wax."
 • Bolling, Bradley W., C. Y. Oliver Chen, Diane L. McKay, and Jeffrey B. Blumberg (2011). "Tree Nut Phytochemicals: Composition, Antioxidant Capacity, Bioactivity, Impact Factors. A Systematic Review of Almonds, Brazils, Cashews, Hazelnuts, Macadamias, Pecans, Pine Nuts, Pistachios and Walnuts." Nutrition Research Reviews 24(2):244–75.
 • Gu, Chengyu, Caibiao Hu, Chaolong Ma, Qiao Fang, Tingkang Xing, and Qiang Xia (2016). "Development and Characterization of Solid Lipid Microparticles Containing Vitamin C for Topical and Cosmetic Use." European Journal of Lipid Science and Technology 118(7):1093–1103.
 • Hamed, S. F., H. A. Shaaban, A. A. Ramadan, and A. E. Edris (2017). "Potentials of Enhancing the Physicochemical and Functional Characteristics of Nigella Sativa Oil by Using the Screw Pressing Technique for Extraction." Grasas y Aceites 68(2).
 • Hernandez, Ernesto M. (2016). "Specialty Oils." Pp. 69–101 in Functional Dietary Lipids. Elsevier.
 • Jiang, Lihua, Di Hua, Zhang Wang, and Shiying Xu (2010). "Aqueous Enzymatic Extraction of Peanut Oil and Protein Hydrolysates." Food and Bioproducts Processing 88(2–3):233–38.
 • Jitngarmkusol, Siwaporn, Juthamas Hongsuwankul, and Kanitha Tananuwong (2008). "Chemical Compositions, Functional Properties, and Microstructure of Defatted Macadamia Flours." Food Chemistry 110(1):23–30.
 • Kaseke, Tafadzwa, Olaniyi Amos Fawole, and Umezuruike Linus Opara (2021). "Chemistry and Functionality of Cold-Pressed Macadamia Nut Oil." Processes 10(1):56
 • Laohasongkram, Kalaya, Tida Mahamaktudsanee, and Saiwarun Chaiwanichsiri (2011). "Microencapsulation of Macadamia Oil by Spray Drying." Procedia Food Science 1:1660–65.
 • Latif, Sajid, and Farooq Anwar (2009). "Effect of Aqueous Enzymatic Processes on Sunflower Oil Quality." Journal of the American Oil Chemists' Society 86(4):393–400.
 • Ma, Fei‐Yue, Zuo‐Fu Wei, Ming Zhang, Xi‐Xiang Shuai, and Li‐Qing Du (2022). "Optimization of Aqueous Enzymatic Microwave Assisted Extraction of Macadamia Oil And Evaluation of Its Chemical Composition, Physicochemical Properties, and Antioxidant Activities." European Journal of Lipid Science and Technology 124(1):2100079.
 • Maestri, Damián, María Cecilia Cittadini, Romina Bodoira, and Marcela Martínez (2020). "Tree Nut Oils: Chemical Profiles, Extraction, Stability, and Quality Concerns." European Journal of Lipid Science and Technology 122(6):1900450.
 • Maguire, L. S., S. M. O'Sullivan, K. Galvin, T. P. O'Connor, and N. M. O'Brien (2004). "Fatty Acid Profile, Tocopherol, Squalene and Phytosterol Content of Walnuts, Almonds, Peanuts, Hazelnuts and the Macadamia Nut." International Journal of Food Sciences and Nutrition.
 • Maro, Luana Aparecida Castilho, Rafael Pio, Edwaldo dos Santos Penoni, Marcelo Caetano de Oliveira, Fernanda Costa Prates, Luiz Carlos de Oliveira Lima, and Maria das Graças Cardoso (2012). "Chemical Characterization and Fatty Acids Profile in Macadamia Walnut Cultivars." Ciência Rural 42(12):2166–71.
 • Navarro, Sandra L. B., and Christianne E. C. Rodrigues (2016). "Macadamia Oil Extraction Methods and Uses for the Defatted Meal Byproduct." Trends in Food Science and Technology 54:148–54.
 • Nyam, Kar Lin, Chin Ping Tan, Oi Ming Lai, Kamariah Long, and Yaakob B. Che Man (2009). "Enzyme‐ Assisted Aqueous Extraction of Kalahari Melon Seed Oil: Optimization Using Response Surface Methodology." Journal of the American Oil Chemists' Society 86(12):1235–40.
 • Prescha, Anna, Magdalena Grajzer, Martyna Dedyk, and Halina Grajeta (2014). "The Antioxidant Activity and Oxidative Stability of Cold-Pressed Oils." JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society 91(8):1291–1301.
 • Ribeiro, Ana Paula Lima, Felipe Furtini Haddad, Talita de Sousa Tavares, Kassiana Teixeira Magalhães, Carlos José Pimenta, and Cleiton Antônio Nunes (2020). "Characterization of Macadamia Oil (Macadamia Integrifolia) Obtained under Different Extraction Conditions." Emirates Journal of Food and Agriculture 32(4):295–302.
 • Rodríguez Millán, P. S., A. S. Silva Ramírez, and M. L. Carrillo Inungaray (2011). "Physicochemical characterization of Macadamia nut (Macadamia integrifolia) oil. " CYTA-Journal of Food 9(1): 58- 64.
 • Santos Andrade, Laert, Nycolle Gonçalves Souza Silva, Lucas Inácio Cruz Ornellas Cortat, and Daniella Regina Mulinari (2021). "Approach in Macadamia Integrifolia Residue Based Low‐density Polyethylene composites on Mechanical and Thermal Performance." Journal of Applied Polymer Science 138(26):50613.
 • Santoso, Herry, Iryanto, and Maria Inggrid (2014). "Effects of Temperature, Pressure, Preheating Time and Pressing Time on Rubber Seed Oil Extraction Using Hydraulic Press." Procedia Chemistry 9:248–56.
 • Shah, S. (2005). "Extraction of Oil from Jatropha Curcas L. Seed Kernels by Combination of Ultrasonication and Aqueous Enzymatic Oil Extraction." Bioresource Technology 96(1):121–23.
 • Shuai, Xixiang, Taotao Dai, Mingshun Chen, Ruihong Liang, Liqing Du, Jun Chen, and Chengmei Liu (2021). "Comparative Study of Chemical Compositions and Antioxidant Capacities of Oils Obtained from 15 Macadamia (Macadamia Integrifolia) Cultivars in China." Foods 10(5):1031.
 • Shuai, Xixiang, Taotao Dai, Mingshun Chen, Ruihong Liang, Liqing Du, Jun Chen, and Chengmei Liu (2022). "Comparative Study on the Extraction of Macadamia (Macadamia Integrifolia) Oil Using Different Processing Methods." Lwt 154:112614.
 • Sineiro, J., H. Domı́nguez, M. Núñez, and J. Lema (1998). "Optimization of the Enzymatic Treatment during Aqueous Oil Extraction from Sunflower Seeds." Food Chemistry 61(4):467–74.
 • Syed, S., and I. Walele (2006). "Macadamia Lipid Based Surfactants and Derivatives and Process for Preparing Same."
 • Tan, Chin Xuan, Seok Shin Tan, and Seok Tyug Tan (2020). Cold Pressed Macadamia Oil. Elsevier Inc.
 • Valladares-Diestra, Kim, Luciana Porto de Souza Vandenberghe, and Carlos Ricardo Soccol (2020). "Oilseed Enzymatic Pretreatment for Efficient Oil Recovery in Biodiesel Production Industry: A Review." Bioenergy Research 13(4):1016–30.
 • Wall, Marisa M. (2010). "Functional Lipid Characteristics, Oxidative Stability, and Antioxidant Activity of Macadamia Nut (Macadamia Integrifolia) Cultivars." Food Chemistry.
 • Walton, D. A., and H. M. Wallace (2008). "Postharvest Dropping of Macadamia Nut-in-Shell Causes Damage to Kernel." Postharvest Biology and Technology 49(1):140–46.
 • Wei, Cheng, Ke Xiao, Hualan Li, Yanlong Qi, Zhengrong Zou, and Zaizhi Liu (2022). "Optimization of Ultrasound Assisted Aqueous Enzymatic Extraction of Oil from Cinnamomum Camphora Seeds." Lwt 164(June):113689.
 • Zhong, Yejun, Xiaoyue Xiang, Xiaohuang Wang, Yu Zhang, Mingming Hu, Tingting Chen, and Chengmei Liu (2020). "Fabrication and Characterization of Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Macadamia Protein Isolate/Chitosan Hydrochloride Composite Polymers." Food Hydrocolloids 103:105655.
 • Zhong, Yejun, Lei Yang, David Julian McClements, Xiaohuang Wang, Jiangping Ye, and Chengmei Liu (2021). "Spray Drying and Rehydration of Macadamia Oil-in-Water Emulsions: Impact of Macadamia Protein Isolate to Chitosan Hydrochloride Ratio." Food Chemistry 342(July):128380.
 • Zhu, Bingqing, Lijing Lin, Jihua Li, Guoti Lv, and Maofang Huang (2013). "Comparison of Four Different Extraction Methods of Oil from Macadamia integrifolia." Pp. 3382–86 in Advanced Materials Research. Vols. 610–613. Trans Tech Publications Ltd.