Hiệu quả tiệt trừ Helicobacter Pylori của phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên

Main Article Content

Hiệu quả tiệt trừ Helicobacter Pylori của phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả

Nguyễn Thị Lệ
Đỗ Thanh Hồng
Tống Nguyễn Bình
Vũ Thị Thu Hường

Tóm tắt

Viêm dạ dày do Helicobacter Pylori (H.Pylori) là bệnh lý thường gặp hiện nay. Việc điều trị tiệt trừ H.Pylori luôn là vấn đề được thảo luận liên tục. Do vấn đề kháng thuốc tại nhiều vùng nên phác đồ 4 thuốc có Bismuth trở thành phác đồ đầu tay tại nhiều nơi. Vì có nhiều tác dụng phụ và phải dùng nhiều lần trong ngày nên ảnh hưởng tới sự tuân thủ khi dùng thuốc điều trị mặc dù đã được tư vấn kỹ lưỡng nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hiệu quả tiệt trừ H.Pylori của phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên” nhằm xác định tỷ lệ tiệt trừ H.Pylori, các tác dụng phụ thường gặp của phác đồ này. Đây là một nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 156 người bệnh sử dụng phác đồ 4 thuốc có Bismuth gồm Omeprazol-Bismuth-Metronidazol-Tetracyclin (OBMT) trong 10 ngày. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tiệt trừ H.Pylori là 87,8%. Các tác dụng phụ hay gặp nhất là mệt mỏi (56,4%), chán ăn (37,8%), buồn nôn, nôn (32,7%), đau đầu 22,4%, trong miệng có vị kim loại 17,9%, táo bón 10,3%, tiêu chảy 6,4%. Các triệu chứng lâm sàng cải thiện đáng kể sau 10 ngày điều trị. Đau thượng vị từ 84,6% xuống 26,3%, ợ hơi ợ chua từ 68,6% còn 28,8%, đầy bụng khó tiêu từ 61,5% còn 30,1%, buồn nôn và nôn từ 46,8% xuống 14,7% và nóng rát thượng vị 44,9% còn 13,5%. Tóm lại, phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày hiệu quả trong điều trị tiệt trừ H.Pylori.

Article Details

Chuyên mục
Khoa học Sức khỏe
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Lệ

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Lệ; ĐT: 0382591146; Email: Nguyenle315@gmail.com.

Đỗ Thanh Hồng

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

Tống Nguyễn Bình

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

Vũ Thị Thu Hường

Khoa Y Dược trường Đại học Tây Nguyên.

Tài liệu tham khảo

 • Đặng Ngọc Quý Huệ, Trần Văn Huy, Nguyễn Thanh Hải (2016). Viêm dạ dày mạn do Helicobacter Pylori: Hiệu quả tiệt trừ của phác đồ bốn thuốc có Bismuth (EBMT). Tạp chí Y Dược học, Tập 32, trang 149-59.
 • Vũ Văn Khiên, Nguyễn Quang Duật, Phạm Thị Hồng Khánh, Trần Thị Huyền Trang (2021). Hiệu quả và tác dụng phụ của phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth trong tiệt trừ Helicobacter pylori lần đầu và lần 2 tại Việt Nam. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 508, số 1, trang 160-165.
 • Đinh Cao Minh, Bùi Hữu Hoàng (2014). Đánh giá đề kháng kháng sinh của Helicobacter Pylori trên bệnh nhân Viêm loét dạ dày – tá tràng đã tiệt trừ thất bại. Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, tập IX, số 37, trang 2358-2366.
 • Hồ Tấn Phát, Trần Nhựt Thị Ánh Phượng, Tống Phương Hoa, Bùi Hữu Hoàng, Vũ Thị Kim Thanh, Mã Phước Nguyên, Trần Thị Diễm Trang, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Huyền Châu, Trần Thị Kim Ngân, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hồng Điệp (2018). Ðánh giá hiệu quả của phác đồ 4 thuốc có bismuth và tác động của kiểu gen cyp2c19 trong tiệt trừ Helicobacter pylori đã thất bại điều trị trước đó. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản tập 22, số 5, trang 160-165 học Y Dược, trang 98-104.
 • Alexander C Ford, Kurinchi Selvan Gurusamy, Brendan Delaney, David Forman, Paul Moayyedi (2016). Eradication therapy for peptic ulcer disease in Helicobacter pylori-positive people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003840. DOI:10.1002/14651858. CD003840.pub5
 • Anthony O'Connor, Takahisa Furuta, Javier P. Gisbert, Colm O'Morain (2020). Review – Treatment of Helicobacter pylori infection 2020 . Helicobacter 2020; vol 25(Suppl. 1),e12743 . John Wiley & Sons Ltd DOI: 10.1111/hel.12743
 • Antonietta G Gravina, Kateryna Priadko, Lucia Granata, Angela Facchiano, Giuseppe Scidà, Rosa Cerbone, Paola Ciamarra and Marco Romano (2021). Single Capsule Bismuth Quadruple Therapy for Eradication of Helicobacter pylori Infection: A Real-Life Study. Frontiers in Pharmacology, vol 12, article 667584, p1-6. doi: 10.3389/fphar.2021.667584.
 • Carlo A Fallone, Naoki Chiba, Sander Veldhuyzenvan Zanten, Lori Fischbach, Javier P.Gisbert, Richard H.Hunt, Nicola L.Jones, Craig Render, Grigorios I.Leontiadis, Paul Moayyedi, John K Marshall (2016). The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in Adults. Gastroenterology, vol 151(1), p:51-69.e14. doi: 10.1053/j.gastro.2016.04.006. Epub 2016 Apr 19. PMID: 27102658.
 • Huseyin Alkim, Ali Riza Koksal, Salih Boga, Ilker Sen, and Canan Alkim (2016). Role of Bismuth in the Eradication of Helicobacter pylori. American Journal of Therapeutics, vol 24 (6), pp: e751-e757. doi: 10.1097/MJT.0000000000000389
 • Jae Jin Hwang, Dong Ho Lee, Ae-Ra Lee, Hyuk Yoon, Cheol Min Shin, Young Soo Park, Nayoung Kim (2015). Fourteen-vsseven-day bismuth-based quadruple therapy for second-lineHelicobacter pylori eradication. World Journal Of Gastroenterology, 21(26), 8132. doi: 10.3748/wjg.v21.i26.8132
 • K Ming Fock, Peter Katelaris , Kentaro Sugano, Tiing Leong Ang, Richard Hunt, Nicholas J Talley, Shiu Kum Lam, Shu-Dong Xiao, Huck Joo Tan, Chun-Ying Wu, Hyun Chae Jung, Bui Huu Hoang, Udom Kachintorn, Khean-Lee Goh, Tsutomu Chiba and Abdul Aziz Rani. (2009). Second AsiaPacific Consensus Guidelines for Helicobacter Pylori infection. Journal of Gastroenterology and Hepatology, vol 24(10), p:1587-600. doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.05982.x. PMID: 19788600.
 • M Zamani, F Ebrahimtabar, V Zamani, W H Miller, R AlizadehNavaei, J Shokri-Shirvani, M H Derakhshan (2018). Systematic review with meta-analysis: the worldwide prevalence of Helicobacter pylori infection. AP&T Alimentary Pharmacology & Therapy 2018, vol 47, p.868–876. John Wiley & Sons Ltd. DOI: 10.1111/apt.14561
 • Massimo Rugge, Edoardo Savarino, Marta Sbaraglia, Ludovica Bricca, Peter Malfartheiner (2021). Gastritis: The clinico-pathological spectrum. Editrice Gastroenterologica Italiana, vol 3, issue 32, p.1-10, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.dld.2021.03.007
 • Peter Katelaris, Richard Hunt, Franco Bazzoli, Henry Cohen, Kwong Ming Fock, Manik Gemilyan, Peter Malfertheiner, Francis Mégraud, Alejandro Piscoya, Duc Quach, Nimish Vakil, Louis G. Vaz Coelho, Anton LeMair (2021). Helicobacter Pylori. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines
 • Peter Malfertheiner, Francis Megraud, C A O'Morain, J P Gisbert, E J Kuipers, A T Axon, F Bazzoli, A Gasbarrini, J Atherton, D Y Graham, R Hunt, P Moayyedi, T Rokkas, M Rugge,M Selgrad, S Suerbaum, K Sugano, E M El-Omar on behalf of the European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel (2016). Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2017;vol 66, p:6-30. Doi: 10.1136/gutjnl-2016-312288.
 • Piyakorn Poonyam, Peranart Chotivitayatarakorn, Ratha-Korn Vilaichone (2019). High Effective of 14-Day High-Dose PPI- Bismuth-Containing Quadruple Therapy with Probiotics Supplement for Helicobacter Pylori Eradication: A Double Blinded-Randomized Placebo-Controlled Study . Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 20 (9), p.2859-2864. DOI:10.31557/APJCP.2019.20.9.2859
 • Shailja C. Shah, M. Blanca Piazuelo, Ernst J. Kuipers and Dan Li (2021). AGA Clinical Practice update on the Diagnosis and Management of Atrophic Gastritis: Expert Review. Gastroenterology 2021, vol 161, p.1325–1332.
 • Tae Ho Kim, Jae Myung Park, Dae Young Cheung, Jung Hwan Oh (2020). Comparison of 7- and 14- Day Eradication Therapy for Helicobacter pylori with First- and Second-Line Regimen: Randomized Clinical Trial. Journal of Korean Medical Science 2020, vol 35(5):e33. doi.org/10.3346/ jkms.2020.35.e33
 • Yong Xie, Xiaolin Pan, Yan Li, Huahong Wang, Yiqi Du, Jianming Xu, Jiangbin Wang, Zhirong Zeng, Ye Chen, Guoxin Zhang, Kaichun Wu, Dongsheng Liu, Nonghua Lv (2018). New single capsule of bismuth, metronidazole and tetracycline given with omeprazole versus quadruple therapy consisting of bismuth, omeprazole, amoxicillin and clarithromycin for eradication of Helicobacter pylori in duodenal ulcer patients: a Chinese prospective, randomized, multicentre trial. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, vol 73(6), p: 1681–1687. doi:10.1093/jac/dky056