Rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12 trường THPT thực hành Cao Nguyên

Main Article Content

Rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12 trường THPT thực hành Cao Nguyên

Tác giả

Lương Văn Hà

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng học tập phân môn Làm văn, trong đó đi sâu tìm hiểu thực trạng viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh lớp 12 - Trường THPT Thực hành Cao Nguyên. Trên cơ sở đó, bài báo sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội sao cho hiệu quả cho học sinh trong nhà trường phổ thông.


Article Details

Chuyên mục
Khoa học Nhân văn
Tiểu sử Tác giả

Lương Văn Hà

Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;
Tác giả liên hệ: Lương Văn Hà; ĐT: 0907659637; Email: lvha@ttn.edu.vn.

Tài liệu tham khảo

 • Diệp Quang Ban (2012), Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo văn bản, NXB Giáo dục.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020, Hà Nội.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Công văn số 3175/BGDĐT - GDTr.H, ngày 21/7/2022, Hà Nội.
 • Lê Nguyên Cẩn (2012), Ôn tập và giải các đề thi Ngữ văn (Tốt nghiệp THPT - Tuyển sinh ĐH - CĐ), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Vũ Dũng (1995), Cơ sở tâm lí học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
 • Nguyễn Đức Dũng, "Rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông", Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 7/2015.
 • Đoàn Thị Thanh Huyền (2020), Hướng dẫn kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018), NXB Đại học Sư phạm.
 • Nguyễn Lân (2007), Từ điển từ và ngữ Hán Việt, NXB Văn học.
 • Nguyễn Hữu Lễ (2009), Hướng dẫn Đọc văn - Làm văn 11, NXB Giáo dục.
 • Phan Trọng Luận, Lê A, Nguyễn Xuân Nam (2002), Dàn bài tập làm văn 11, NXB Giáo dục.
 • Phan Trọng Luận (2002), Dàn bài tập làm văn 12, NXB Giáo dục.
 • Phan Trọng Luận (2021), Ngữ văn 11 tập 1- 2, NXB Giáo dục.
 • Phan Trọng Luận (2021), Ngữ văn 12 tập 1- 2, NXB Giáo dục.
 • L. Đ. Lêvitôv, (1970), Tâm lý học trẻ em và tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục.
 • Phương Ngọc, Quang Khánh, Quang Hùng (2007), Từ điển tiếng Việt, NXB Từ điển Bách Khoa.
 • Trần Đình Sử, Phan Trọng Luận, Nguyễn Minh Thuyết (2009), Làm văn 12, NXB Giáo dục.
 • Đoàn Thị Tâm (2015), Tiếng Việt thực hành, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.
 • Bùi Minh Toán - Lê A - Đỗ Việt Hùng (2007), Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục Việt Nam.