Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng kỹ thuật SVM (Support Vector Machine) vào việc phân loại ý kiến đánh giá địa điểm du lịch từ mạng xã hội Tải xuống Tải xuống PDF