Quay trở lại Chi tiết Bài báo Generalizations of young-type inequalities via quadratic interpolation Tải xuống Tải xuống PDF