Quay trở lại Chi tiết Bài báo Lan kim tuyến (Anoectochilus): nhân giống, nuôi trồng, hoạt tính sinh học và tiềm năng ứng dụng Tải xuống Tải xuống PDF