Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vận dụng mô hình học trải nghiệm của David Kolb trong giảng dạy học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tây Nguyên Tải xuống Tải xuống PDF