Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tính toán phổ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh Tải xuống Tải xuống PDF