Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vận dụng lý thuyết nghiệm thân và mô hình tỏa tia của ngôn ngữ học tri nhận để lý giải hiện tượng đa nghĩa của động từ đi trong Tiếng Việt Tải xuống Tải xuống PDF