Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tác động của cấu trúc sở hữu đến chất lượng lợi nhuận tại các ngân hàng niêm yết ở Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF