Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của điều kiện chần đến tổng hàm lượng phenolic, flavonoid, khả năng kháng oxy hóa và ức chế enzyme tiêu hóa tinh bột của lá ổi rừng (Psidium guajava L.) Tải xuống Tải xuống PDF