Quay trở lại Chi tiết Bài báo So sánh hiệu suất của mạng nơ-ron phân đoạn ngữ nghĩa Deeplab V3+ khi sử dụng Resnet-50 backbone và Mobilenet V2 backbone trong việc xác định các bộ phận thân cành lá của cây cà chua Tải xuống Tải xuống PDF