Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị đái tháo đường type 2 có sử dụng insulin tại bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2022 Tải xuống Tải xuống PDF