Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá kết quả phẫu thuật mộng thịt bằng phương pháp chuyển vạt kết mạc đối xứng Tải xuống Tải xuống PDF