Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tương quan sinh trưởng, phát triển của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Với một số nhân tố sinh thái ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa Tải xuống Tải xuống PDF