Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ảnh hưởng của phân bón sinh học Ami Ami α đến cộng đồng vi sinh vật, tuyến trùng và độ phì của đất trồng hồ tiêu (Piper nigrum L.) Tải xuống Tải xuống PDF