Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu điều kiện nhân nuôi vi khuẩn Bacillus velezensis KN12 từ bột cá lên men và mật rỉ đường Tải xuống Tải xuống PDF